Betonáže

Betonáže patria medzi časť služieb poskytovaných našou spoločnosťou. Špecializujeme sa na betónovanie veľkých plôch ako základných dosiek pre nové haly, vonkajších odstavných plôch ako aj parkovísk. V prípade extrémne veľkých plôch, spolupracujeme s ďalšími dodávateľmi a používame najmodernejšiu techniku ovládanú pomocou GPS.

 

Príklad vnútornej betonáže

Záujem o betonáž

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov.