Otryskávanie

Otryskávanie betónu – Technológiou otryskávania sa z existujúceho povrchu odstraňujú všetky nesúdržné časti ako staré náterové a podlahové systémy, usadená špina a prach, cementové mlieko, povrchová mastnota  a ostatné zvetralé časti starých podláh.

Celý  povrch upravovanej plochy je opracovaný oceľovými guličkami, ktoré sú v uzatvorenom systéme vháňané vysokou rýchlosťou  na upravovaný povrch. Nárazom týchto guličiek na opracovávanú podlahu, dochádza k fyzickému uvoľnovaniu opracovávanej vrstvy podlahy. Uvolnené častice sú priamo odsávané výkonným priemyselným vysávačom. Kvalitny priemyselný vysávač je zárukou čistého okolitého prostredia bez prachových stôp.

Výsledkom je očistený, zdrsnený a bezprašný povrch, na ktorý je možné aplikovať ďalšie vrstvy priemyselných podláh.

Otryskávanie vo videu