Kontakt

TIROTEX, s.r.o.
Hviezdoslavova 315
905 01 Senica
Slovensko

tel: +421 903 226 463
email: podlahy@tirotex.sk

IČO: 36 270 369
DIČ: 2022001575
IČ DPH: SK2022001575

Účet: Slovenská Sporiteľňa, Senica
IBAN: SK27 0900 0000 0002 5254 8814
SWIFT: GIBASKBX

Zapísaná: Okresný Súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16939/T