O Firme

Spoločnost TIROTEX, s.r.o. bola založená v roku 2005 ako logický pokračovateľ podnikateľských činnosti vykonávaných majiteľom spoločnosti ako živnostenského subjektu. Účelom spoločnosti TIROTEX, s.r.o. bolo ďalšie uplatnenie dlhoročných skúseností majiteľa s realizáciou priemyselných podláh.

Hlavnou činnosťou firmy je realizácia nových a sanácia/rekonštrukcia existujúcich priemyselných podláh, realizácia monolitických vodorovných konštrukcií a sanácia povrchov na schodištiach. Realizujeme zakázky veľkého ako aj menšieho rozsahu pre zahraničných investorov, ako aj pre malých a drobných staviteľov.

Môžete od nás očakávať vysoko profesionálny prístup, vysokú kvalitu a rýchlosť vykonávaných služieb pri použití najmodernejších materiálov renomovaných výrobcov. Na základe osobnej návštevy, obhliadky na mieste, prieskumu a meraní  existujúcich podmienok, sme pripravený ponúknuť ako aj navrhnúť najhodnejší podlahový systém. Na základe 40 ročných skúseností, dokážeme investorom ponúknuť riešenie, ktoré bude pĺňať prevádzkové, estetické ako aj ekonomické  požiadavky investorov.

Kvalita a individuálny prístup sú základné atribúty našej práce.