Slovo riaditeľa

slovo riaditeľa
Riaditeľ Jozef Vizváry

Činnosťou liatych podláh som sa začal zaoberať v roku 1980 vo výrobnom družstve Drustav Bratislava ako vedúci skupiny podlahárov. Túto činnosť som vykonával až do roku 1989. Po rozpade družstva som si na základe dlhoročných skúseností v oblasti priemyselných podláh založil v roku 1990 vlastnú firmu pod názvom Epoplast a neskôr pod novým obchodným menom Tirotex, s ktorým pôsobí až dodnes. V tejto oblasti mám už tridsaťpäťročnú prax, počas ktorých som sa podielal na zrealizovaní cca 400 tisíc metrov štvorcových priemyselných podláh. Niektoré zo zrealizovaných prác predkladám v referenciách.

Jozef Vizváry