Živicové liate podlahy

Živicové priemyselné podlahy (väčšinou záme ako liate podlahy) sú väčšinou rozdelené do troch hlavných skupín: epoxidové podlahy, polyuretánové podlahy a metylmetakrylátové podlahy.

Epoxidové liate podlahy

Hlavou oblasťou uplatnenia epoxidových živíc sú realizácie liatych priemyselných podláh väčšieho rozsahu, aplikované najmä na novo-vytvorenú strojne hladenú betónovú podlahu. Hlavnou výhodou epoxidových podláh je dlhá do spracovateľnosti materiálu a výborná priľnavosť k podkladu. Nevýhodou týchto podláh je dlhá doba vytvrdzovania vrstiev. Plné zataženie podlahy je možné až po 7 dňoch.

Polyuretánové liate podlahy

Hlavnou výhodou polyuretánových živicových podláh je ich vysoká pružnosť. Vďaka tejto vlastnosti dokážu tieto podlahy potlačiť „krokový“ hluk a spojiť drobné nerovnosti povrchu (dilatácie) bez väčších problémov. Hlavnou oblasťou použitia sú interiéry obytných domov, rodinne domy, nemocnice, školy, kancelárie a podobne. Nevýhodou týchto podláh je dlhá doba vytvrdzovania vrstiev. Plné zataženie podlahy je možné až po 7 dňoch.

MetylMetakrylátové liate podlahy

Hlavnou oblasťou uplatnenia MetylMetakrylátových živíc je sanácia starých podláh. Najväčšou výhodou tohto materiálu je jednoduchosť jeho nasadenia ako aj následná rýchlosť jeho použitia na novej podlahe. Spracovanie materiálu je nutné urobiť v rozsahu 15-30 minút a ďalšiu vrstvu je možné aplikovať v niektorých prípadoch už 1 hodinu po predchádzajúcej vrstve.

Tieto podlahy sú náchylné na kvalitu a rýchlosť ich vykonania. Správna aplikácia vyžaduje dlhodobé skúsenosti a znalosti z oblasti liatych priemyselných podláh.

Záujem o podlahu

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov.