Opravy podláh

Vzhľadom na monohoročné skúsenosti v oblasti priemyselných podlách, nemáme problém robiť opravy podláh a rekonštrukcie podláh. Viac krát sa stalo, že sme museli prísť opraviť podlahy po iných „špecializovaných“ firmách.

Nevyhnutnou podmienkou pri tvorbe riešenia pre opravu či rekonštrukciu podlahy je obhliadka na mieste rekonštrukcie. S odvolaním sa na dlhoročné skúsenosti, sme schopní navrhnúť aj vlastné riešenia, ktoré sú vo väčšine prípadov jednoduchšie, ako aj finančne zaujímavejšie, než tradičné riešenia navrhnutné projektantmi.

Nami navrhovaný postup:

  • Obhliadka miesta opravy, ktorá by mala obsahovať zoznámenie sa s prostredím, zameranie a špecifikáciu opravy, konzultáciu ohľadom navrhovaného riešenia opravy
  • V prípade potreby vypracovanie projektov opravy prípadne projektu implementácie
  • Príprava ponuky
  • V prípade ak ide o zložitejší problém, vytvorenie vzorky opravy a jej odsúhlasenie ako konečné riešenie
  • Záväzná cenová ponuka zohľadňujúca všetky aspekty vplývajúce na cenu (miestne podmienky, podmienky prevádzky, čas realizácie – práca vo sviatky, …)

 

Opravy podláh – Videa

Záujem o podlahu

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov.