Podlahy do garáže

Podlahy do garáže sa zaradili medzi veľmi často dopytované ako aj realizované zakázky, vzhladom na ich vysokú rozmanitosť a variabilnosť.

Realizuje rôzne typy, farby a veľkosti. Od jednoduchých malých garaží až po velké garáže v obchodných centrách.  Kvalitou, pestrosťou farieb ako aj výberom materiálového zloženia dokážeme vyhovieť takmer každému zákazníkovi.

  • Obhliadka miesta realizácie, ktorá by mala obsahovať zoznámenie sa s prostredím, zameranie a špecifikáciu požadovaných vlastností podlahy, konzultáciu ohľadom navrhovaného riešenia
  • V prípade potreby vypracovanie projektu realizacie prípadne projektu implementácie (ak ide o väčšie stavebné celky, kde je potrebná koordinácia viacerých stavebných firiem)
  • Príprava ponuky
  • V prípade ak ide o zložitejší problém, vytvorenie vzorky a jej odsúhlasenie ako konečné riešenie
  • Záväzná cenová ponuka zohľadňujúca všetky aspekty vplývajúce na cenu (miestne podmienky, podmienky prevádzky, čas realizácie – práca vo sviatky, …)

Príkladom použitia je BASF MASTERTOP BC 1273. Používá sa pre podlahy so stredným až vysokým zaťažením v priemyselných ako aj v občianskych stavbách, kde je vyžadovaná vysoká odolnosť a dobrá čistiteľnosť povrchu, výrobných halách, skladoch a podobne.

Podlahy do garáže – VIDEO

Podlahy do garáže – Galéria

Podlahy do garáže
Podlahy do garáže

Záujem o podlahu

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov.